Koperasi Wanita Jaya Kedah Berhad

Di KOWJ, impian perniagaan anda akan menjadi kenyataan melalui kolaborasi dan sokongan bersama!

produk ahli kowj

Antara produk-produk yang ahli KOWJ pasarkan

Please select listing to show.

Galeri

Usahawan-usahawan KOWJ pada Mesyuarat Agung ke-14

Koperasi wanita jaya kedah berhad

Penyedia latihan, kursus dan khidmat konsultasi keusahawanan.

Pembekal dan Pemborong produk IKS, asastani, perternakan, perikanan dsb.

Pemaju dan Pengusaha projek industri asastani, pelancongan dan Teknologi baru.

Perkhidmatan pemasaran dan promosi produk / perkhidmatan usahawan.